Peyzaj uygulamaları

Ağaç Bakım Görev ve Sorumlulukları şunlardır:
a) Bitkisel alanların çevresel, ekolojik ve fiziksel özellikleri göz önünde bulundurularak; yerinde tespitlerin yapılması, olumsuz etkilerin bertaraf edilerek uygun tasarımların oluşturulması ve uygulama aşamasına getirilmesini sağlamak.
b) Peyzaj estetik kaidelerini göz önünde bulundurarak ekonomik ve ergonomik tasarımlar ortaya koymak, proje hazırlayıp uygulama aşamasında takip etmek ve hazırladığı verileri arşivlemek.
c) Kamu kurum ve kuruluşları, kamuya ait eğitim kurumları, dini tesisler ve kamuya hizmet eden kurum ve kuruluşların (vakıf, dernek vs.) bahçe tanzimi ve çevre düzenlemesi ile ilgili başvurularını değerlendirerek gelen raporlar doğrultusunda program yapmak. Yapılan program gereği proje hazırlayarak çalışmalarını yürütmek. İhtiyaç halinde bahçe tanzimi yapılmış yerlerin eksik görülen kısımlarını tamamlamak ve bakımlarını (biçim, ilaçlama vs..) sağlamak.
ç) İhtiyaç halinde kent içinde atıl durumda bulunan küçük ve bakımsız alanları, yol, kavşak ve köprü kenarları ve benzeri yerlerin tespitini yaparak bu alanları yeşil alan ve/veya dinlenme parkı olarak düzenler. Vatandaşların bu konudaki dilek, şikayet ve önerilerini değerlendirerek diğer birimlerle koordineli olarak çalışır.
d) Günlük, haftalık, aylık ve yıllık çalışma programlarını hazırlayıp onaya sunmak.
e) Kendi birimlerinin verimliliğini artırıcı çalışmalar yapmak.
f) Peyzaj tasarımı ile ilgili her türlü kitap, dergi, broşür, film, slayt temin edilmesini ve arşivlemesini sağlamak, yayınlar yapıp halkın istifadesine sunmak.
g) Şefliğine ait istatistiki bilgilerin derlenerek yayınlanmasını sağlamak.
ğ) Edinmiş olduğu bilgi ve birikimi ihtiyaç halinde birim amirinin onayı ile diğer birimlerle paylaşmak. Bu amaçla panel, seminer ve sempozyumlara katılım sağlamak.
h) Peyzaj tasarım ve uygulaması ile ilgili gerekli her türlü araç ve gerecin temini amacıyla, ilgili birimlerle koordinasyonu sağlamak.
ı) Ağaç söküm - nakil araçları ekibinin programını yapmak. İşleri yönlendirerek sevk ve idare etmek.
i) Parklar, caddeler, inşaat alanları, kamulaştırılmış alanlarda sökümü, nakli ve budanması gereken ağaçların tespitini yaparak , program dahilinde söküm ve nakil işlemlerini gerçekleştirmek.
j) Vatandaşa ait olup geniş cephesi caddelere veya boş alanlara bakan bahçelerde bulunan ağaçların elektrik tellerine temas eden ve tehlike arz eden dallarının alımı veya bahçedeki kurumuş ağaçların kesilmesi ile ilgili başvuruları değerlendirerek gereğini yapmak.
k) Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki park,  bahçe, cadde ve çeşitli alanlarda bulunan ağaçların yazlık ve kışlık ilaçlaması ile birlikte yeşil alanlarda bulunan yabani ot mücadelesi yapmak.
l) Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşların ağaç ilaçlaması ile ilgili taleplerini değerlendirmek ve cevaplamak.

m) Amiri tarafından verilen iş ve işlemleri yerine getirmek.

Peyzaj proje çalışmaları

Peyzaj proje çalışmaları Drenaj ve Sulama Projeleri
Detay Projeler
2d ve 3d Projelendirme

Fidanlık
Bitki Satışı
Bitki Bakımı
Toprak Satışı
Saksı Çeşitleri
Bitki ithalatı ve ihracatı

peyzaj çalışması ürünleri ve cesitleri

Yüksek kapasiteli paketleme makinemiz 7/24 çalışamaktadır. Piyasadaki en iyi ambalaj ve en kaliteli ambalajlanmış özel karışım toprağı üretmekteyiz

tam otomatik presleme ve ambalajlama

14 adet Damperli kamyon 6 adet mobil eleme tesisi 42 kişilik uzman kadromuz 4 adet JCB ve 3 adet Ekskavatör kepçe ile hizmet vermeye devam ediyoruz
park ve bahce tanzimi

Yapısal peyzaj düzenlemeri

YAPISAL VE BİTKİSEL PEYZAJ PLANLAMASI

Peyzaj planlamas
ı, çevrenin coğrafi, mimari, sosyal ve kültürel özellikleri, arazinin konumu ve fiziki durumu, bitki, toprak ve su özellikleri, doğal olarak da işverenin beğeni ve istekleri değerlendirilerek yapılır.

Planlaman
ın, kesinlikle, işlevsellik, görsellik ve ekonomiklik ilkeleri dikkate alınarak yapılması gerekir. Bu unsurlardan bir tanesinin dahi göz ardı edilmesi halinde, yapılan planlama ne yazık ki noksan kalacak ve istenilen sonuca ulaşılamadığı uygulama sonunda anlaşılacaktır.
park ve bahce tanzimi

Villa ve Site Bahçeleri

Rulo çim olarak da adlandırılan hazır çimler bahçelerimizi birkaç saatlik çalışma sonrasında yemyeşil bir alana dönüştürüyor. Çimlerin uzamasını bekleyemeyen aceleciler için ya da riske girmek istemeyen garanticiler için mükemmel bir seçenek olan hazır çimler için profesyoneller tarafından bahçeden bir ön hazırlık yapılıyor ve daha sonra rulolar halinde getirilen çimler bahçeye kolayca döşeniyor.
park ve bahce tanzimi

Bahçe tasarım çalışmaları ve peyzaj

Planlama aşamaları
Sürvey çal
ışmaları
Alan analizi
Leke plan
ı
Ön proje
Uygulama projesi
Detay projelerYürüme Yollar
ı
şeme ve Kaplama Malzemeleri
Süs Havuslar
ı ve Göletler
Çat
ı Bahçeleri ve Dikey Bahçeler
Perde, Ta
ş ve Gabion Duvarlar
Kentsel Donat
ı Elemanları
Ah
şap Deck, Pergola ve Gazebolar
Spor Sahalar
ı
Gergi Sistemleri
Saks
ı, Doğal Taşlar ve Bahçe Aksesuarları
Çocuk Oyun Gruplar
ı
Villa ve Site Bahçeleri
Kamu Kurumu Bahçeleri

Peyzaj manzara demektir. Ancak anlamı sadece kuru bir manzara değildir. Aynı zamanda bahçe düzenlemesi yapacak peyzaj firmaları üzerinde çalışma yapılacak alanın tarihiyle, günümüzle ve kültürüyle bağlantı kurarak düzenlenmesidir.

Dallioglu peyzaj
28/03/2018

peyzaj mimarlığı bölümü faaliyetlerinin temel hedefleri arasında; doğal kaynakların ve kültürel zenginliklerin sürdürülebilirliği, insanın yaşama mekanı ile dinlenme gereksinimleri arasında en uygun düzenin sağlanması, imar ve kalkınma amaçlı fiziksel planlamalarda dış mekan düzeninin oluşturulması ve bitki materyalinin peyzaj planlama çalışmalarında kullanım ilke ve olanaklarının ortaya konulması yer almaktadır.

ankara peyzaj firmasi
25/02/2018
TOPRAK PEYZAJ

BİTKİSEL KARIŞIM TOPRAK GÜBRE İTHAL TORF
© 2002-2018 Toprak Peyzaj, tüm hakları saklıdır. ® ve ™ tarafından sahip olunan veya Toprak Peyjaj, bağlı kuruluşları veya ortaklarına lisanslı ticari gösterebilir
Serhat Mahallesi 1320. Cadde No:23/A   Yenimahalle/ANKARA
Tel: 0507 6197932